Skip to content

onze diensten

Inbraak en brand

Inbraakpreventie

Inbraakpreventie is maatwerk. Logisch, want elk bedrijf is weer anders. Denk maar aan de indeling van het pand, de constructie, de gebruikte bouwmaterialen en de ligging. Om de kans op diefstal zo klein mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat inbraakpogingen zo snel mogelijk worden gesignaleerd, moeten er afdoende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

Elektronische maatregelen
Een inbraaksignaleringssysteem is voor de meeste risico’s een noodzakelijke aanvulling op de bouwkundige en organisatorische maatregelen. Het ontwerpen en aanleggen van een adequaat en kwalitatief goed alarmsysteem is werk voor een beveiligingsvakman. Bedenk daarbij dat elk systeem onderhoud vraagt. Het afsluiten van een onderhoudscontract is dan ook van groot belang voor storingsvrij functioneren.

Brandpreventie

Brand is de grootste veroorzaker van schade. 75% van de schades bij bedrijven wordt door brand veroorzaakt. Meestal blijft de schade niet beperkt tot materiële schade. Verlies van omzet en klanten zijn vaak het rechtstreekse gevolg van brand. Veel bedrijven blijken niet in staat om de herstelperiode na een brandschade financieel te overbruggen; ongeveer 80% van de bedrijven waar een grote brand heeft gewoed gaat failliet. Brandpreventie is dus van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf.

41