Skip to content

onze diensten

NEN Keuringen

NEN 3140

Keuring Elektrische installaties/SCIOS Scope 8

Alle elektrische installaties en apparatuur moeten voldoen aan de NEN 3140 norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten.

U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende of gecertificeerde installateur. Uw Duurzame Installateur beschikt over de expertise en ervaring en neemt deze zorg maar al te graag uit uw handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140 keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen.

Wat is NEN 3140?
De NEN 3140 keuring bestaat uit drie verschillende onderdelen waarmee een veilige bedrijfsvoering bewerkstelligd dient te worden:

  1. Elektrisch gereedschap moet veilig en bruikbaar zijn
  2. Elektrische installaties dienen veilig te zijn en geen gevaar te vormen voor werknemers
  3. Werknemers en gebruikers van de elektrische bedrijfsmiddelen dienen duidelijk geïnstrueerd te zijn over het veilig gebruiken van deze middelen.

Elektrische bedrijfsmiddelen die gekeurd moeten worden volgens NEN 3140:

  • Elektrisch handgereedschap
  • Elektrische, verplaatsbare werktuigen
  • Handlampen en verplaatsbare lampen
  • Verplaatsbare, elektrische apparaten (bijv. koelkasten, laboratoriumapparatuur, pc’s, printers, stofzuigers, etc.)
  • Verplaatsbare kabels, zoals verlengkabels en haspels
  • Verplaatsbare, elektrische inrichtingen, zoals bouw- en zwerfkasten

Waarom is de NEN 3140 keuring zo belangrijk?
De NEN 3140 keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en de arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw apparatuur regelmatig laat controleren!

NEN 2484

Keuring Klimmaterieel

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met Trappen, ladders en rolsteigers zijn vastgelegd in de norm NEN 2484 (trappen en ladders) en NEN 1004 (rolsteigers).

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen – met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De NEN dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de regel dienen trappen, ladders en rolsteigers éénmaal per jaar te worden geïnspecteerd. In de regel dienen trappen, ladders en rolsteigers een maal per jaar te worden geïnspecteerd.

Tijdens de keuring let de inspecteur onder meer op eventuele vervormingen aan het materiaal, slijtage en de conditie van de sporen, de borging en de ladderschoenen. Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel wordt voorzien van een afkeursticker en moet worden vernietigd.

Wettelijk kader
De Arbowet verplicht u niet tot keuring van uw klimmateriaal, maar u bent wel verplicht te zorgen voor veilig gereedschap. Een periodieke keuring volgens de NEN 2484 / Besluit Draagbaar Klimmaterieel geeft u inzicht hierin. 

keuringsstickers-met-nen-3140-opdruk-blauw.jpg